Happygrow

Wie ben ik? Mijn naam is Majanka Dorrestein.

Eén van de gebieden waarop jij je ontwikkelt en die bepalend is voor de kwaliteit van jouw leven is het sociaal-emotionele. Voor sociaal-emotionele- en gedragsproblemen bied ik begeleiding.

Jij en je omgeving staan niet los van elkaar. Daarom is het belangrijk om zowel je ouders als jouw school te betrekken bij de begeleiding. Dat is voor mij de reden geweest om voor mijn opleiding tot kindertherapeut, de opleiding tot leerkracht basisonderwijs te volgen. Ik combineer nu het begeleiden van kinderen met het voor de klas staan.

Ik heb in 2012 een erkende opleiding voor kindercoach gevolgd en afgerond. In 2014 rond ik mijn opleiding tot integratief kindertherapeut af. Daarnaast ben ik gecertificeerd kinderyogadocent. Kernwoorden die bij mij passen zijn: stralend, positief en warm.

Ik ben lid van de ABvC. Deze vereniging bewaakt de kwaliteit van het werk van haar leden door o.a. verplichte intervisies en bijscholingen. Dit zorgt voor continue bevordering van de deskundigheid. Daarnaast ben ik aangesloten bij andere intervisiegroepen en volg ik cursussen en workshops om mijn kennis te verbreden en te verdiepen.

Ieder kind hoort te stralen...

> Ziet u veranderingen bij uw kind die u niet kunt plaatsen?
> Reageert uw kind anders dan anders?
> U heeft allerhande manieren gebrobeerd om uw kind te helpen, maar helaas zonder resultaat?

Happygrow, professionele kinder en jeugd- en jeugdontwikkeling biedt ondersteuning. Ik werk oplossingsgericht en op een speelse en ontspannen manier.
De kinderen worden gestimuleerd om zich te uiten en zichzelf en de omgeving te ontdekken.
Ze leren beseffen dat ze op hun eigen wijze in het leven mogen staan. Dit leidt tot zelfkennis en zelfacceptatie. Daarbij sta ik naast het kind.

Nieuwsgierigeid en oordeelloosheid zijn hierin kernbegrippen. Zo kunnen kinderen vanuit verschillende gezichtspunten kijken en hun mogelijkheden onderzoeken. Vervolgens kunnen we daarmee samen aan de slag gaan.

Op basis van de kwaliteiten van het kind wordt richting gegeven aan de gewenste veranderingen en van daaruit komen we tot oplossingen.

Het kind kan weer stralen.
Het kind bezit de wijsheid en kracht, samen gaan we deze ontdekken en gebruiken.

Voor meer informatie www.happygrow.nl
    28-01-2015 21:51     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.