• Kleinschalige opvang, dus meer aandacht voor elk kind
  • Vaste verzorgster, daardoor rust, stabiliteit en vertrouwen
  • Huiselijke sfeer dus een veilige en vertrouwde omgeving
  • Flexibel en alleen de afgesproken uren
  • Extra dagen opvang mogelijk, mits er plek is
  • Ruilen van opvangdagen in dezelfde week altijd mogelijk, mits er plek is
  • Geen minimun aantal opvanguren per jaar
  • Voordelig tarief € 5,85 per uur
  • Professioneel en gediplomeerd
  • Verklaring Omtrent Gedrag + jaarlijkse controle GGD
  • Door de overheid erkende vorm van opvang en dus recht op kinderopvangtoeslag​​​​​​​


| Meer