Ik hecht veel waarde aan respect voor mens, dier en natuur en zal dit ook aan ieder kind willen doorgeven.

 • vrij spel is bij mij altijd de basis
 • samen spelen, samen delen
 • samen opruimen
 • lief zijn voor elkaar
 • elkaar geen pijn doen
 • respect voor dier en natuur
 • luisteren naar elkaar
 • leren sorry zeggen en dan weer gezellig samen spelen
 • leren voorzichtig zijn met speelgoed en andere spullen
 • leren dat niet alle spullen van hun zijn
 • zelfredzaamheid stimuleren zodat ieder kind het vertrouwen krijgt inzichzelf

 

Mijn visie is dat in de opvoeding/verzorging van een kind je uitgaat van de vier ontwikkelingsdoelen:

 • emotionele ontwikkeling
 • persoonlijke competities
 • sociale competenties
 • normen en waarden

 

Wat ik belangrijk vind is dat een kind gezien wordt als een individu. Ieder kind is uniek en heeft een andere respectvolle benadering nodig.

Dit houdt in dat ik een kind:
 • aanspreek vanuit de Ik-vorm.
 • op ooghoogte benader.
 • vertel wat ik ga doen zodat hij/zij begrijpt wat ik van hem of haar verwacht.
 • een stem geef (luister naar de mening van een kind).
 • zoveel mogelijk zelf laat doen (begeleiden waar nodig is).
 • altijd op een rustige vriendelijk, maar duidelijke manier benader.

Een kind zal zich alleen kunnen ontwikkelen vanuit een emotioneel veilige situatie. Als een kind zich niet veilig voelt, zal het zich niet verder durven ontwikkelen. Het is dus belangrijk eerst het vertrouwen van het kind te winnen. Ook zal ik het kind stimuleren in de zelfredzaamheid. Dit omdat het een kind zelfvertrouwen geeft. Een klein voorbeeld is als je een kind laarzen geeft i.p.v. schoenen. De laarzen kan het kind zelf aandoen. Het kind zal trots zijn dat het is gelukt. Een positieve benadering naar het kind is erg belangrijk. Het kind zal dan positief gedrag vertonen.

Rollenspel is ook een uitlaatklep van hun emoties. Ze spelen situaties na die ze in hun dagelijkse routine meemaken. Op deze manier kunnen kinderen hun emoties reguleren.

Respect voor elkaar is ook iets wat ik kinderen bij wil brengen. Kinderen hebben van nature de nieuwsgierigheid te willen weten waarom andere doen zoals ze doen of hoe het komt dat er verschillen zijn tussen de mensen. Je kunt kinderen leren geen oordeel over anderen te hebben, maar laten zien hoe speciaal het is dat iedereen anders is.

Kinderen hebben een rijke fantasie, een spel ontstaat bij een kind vaak uit het niets en ze kunnen hier ook helemaal in op gaan. Ik zal daarom kinderen zo weinig mogelijk storen in hun spel. Hierdoor zullen kinderen soms iets later aan tafel gaan. Spelen is belangrijk voor hun motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling. Ik zal de kinderen begeleiden in hun samenspel, het kan zijn dat er kleine conflicten ontstaan maar het is dan goed om de kinderen te laten proberen zelf een oplossing te bedenken. Soms zal het kind er voor kiezen om alleen te willen spelen, het is dan van belang dit te accepteren en voor het andere kind iets anders te bedenken. Ik bied naar behoefte van het kind activiteiten of spelmateriaal aan.
 


| Meer