• U spreekt een opvangplaats in voor een bepaald aantal uren per maand/week, dit kunnen ook flexibele uren zijn (je neemt hier GEEN dagdelen). Dit betekent dat u verzekerd bent van opvang op de dagen en uren die u heeft afgesproken. 
 • Indien u een dag gereserveerd heeft, breng ik die in rekening, ook al wordt geen gebruik gemaakt van de reservering. Dit heeft te maken met het feit dat deze plaats niet kan worden ingezet voor een ander kind.
 • Als uw kindje tijdens de afgesproken opvanguren ziek is of als u besluit uw kindje een dagje thuis te houden betaalt u de afgesproken uren. Bij later brengen of eerder ophalen geldt ook de afgesproken uren van de desbetreffende dag. Er is immers sprake van reservering van de opvangplaats en ik heb onverminderd recht op de overeengekomen vergoeding voor de uren die zijn afgesproken, dit in verband met de beschikbaarheid voor opvang.
 • Wijzigingen en afzeggingen dienen één week van tevoren doorgegeven te worden. Gebeurt dit niet tijdig, dan moet het afgesproken aantal uren doorbetaald worden.
 • Wel is het altijd mogelijk om te ruilen van dag, mits er plek is op die dag.
 • Vakantie dagen van de vraagouders zijn doorbetaald, de vakantie dagen die ik als gastouder opneem zijn niet doorbetaald en op deze dagen worden geen uren in rekening gebracht.
 • De vakanties zijn standaard ieder jaar dezelfde perioden en bij eventuele wijzigingen worden deze ruim van te voren doorgegeven. Je kunt hier de vakantie en feestdagen bekijken.
 • Bij mijn afwezigheid tijdens de vakanties is er altijd de mogelijkheid om een andere gastouder te regelen voor de opvang van uw kindje, dit gaat altijd via het gastouderbureau waar u mee gaat samen werken. U kunt van te voren kennismaken met de vervangende gastouder en u beslist altijd zelf bij wie deze tijdelijke opvang plaats vindt.

Ziektebeleid bij kinderen

 • Een ziek kind vind het vaak het prettigst om thuis te blijven, waar het rust en aandacht krijgt van papa of mama. Mede door de extra zorg voor het zieke kind en soms wegens besmettingsgevaar voor andere kinderen is het soms niet verantwoord uw zieke kind te laten komen op de opvang.
 • Diaree en overgeven duid meestal op buikgriep en is zeer besmettelijk voor de andere gastkindjes en het is ondanks de hygiene die ik hanteer zoals handen wassen bijna onmogelijk om niet besmet te raken, dit wil ik zoveel mogelijk voorkomen.
 • Dit gaat altijd in overleg met mij dus mocht ik op dat moment alleen uw kindje hebben op die dag dan is na overleg het eventueel toch mogelijk om opvang aan te bieden voor uw kindje zodat het de aandacht krijgt die het verdient!

Wanneer mag een kindje niet komen?

 • Koorts: hoger dan 38.5 graden koorts.
 • Diaree en overgeven: dit is besmettelijk, uw kindje mag weer komen als het een dag weer normale ontlasting heeft.
 • Ontstoken ogen: rode ogen waar vuil en pus uit komt, erg besmettelijk. Na behandeling van de huisarts is uw kindje weer welkom.
 • Oorontsteking: oren waar vuil uit komt, als de huisarts heeft vastgesteld dat het geen bacterie betreft, mag uw kindje weer komen.
 • Koortsuitslag: als het kindje blaasjes heeft, mag het kindje niet komen. Als deze opgedroogd zijn, mag uw kindje weer komen.
 • Waterpokken: dit is besmettelijk vanaf het moment dat de rode bultjes blaasjes worden. Als alle blaasjes zijn ingedroogd en het kind voelt zich weer lekker, dan mag het weer komen. 


| Meer